فال تاروت

فال های تاروت نایت سلکت

فال تاروت

فال تاروت مورد نظر را انتخاب نمایید.

فال تاروت تک نیت     فال تاروت سه کارتی
فال تاروت چهار کارتی     فال تاروت پنج کارتی
فال تاروت شش کارتی     فال تاروت نه کارتی
فال تاروت ده کارتی     فال تاروت بله یا خیر
فال تاروت عشق     فال تاروت تک نیت

فال تاروت

همانطور که احتمالا می دانید فال تاروت ریشه ایرانی ندارد و در اکثر کشورهای اروپایی همچنان از فال تاروت استفاده می کنند.

آنها معتقد اند فال تاروت درست ترین فال در جهان می باشد و حتی برخی مسلمانان در هندوستان و لبنان بجای گرفتن استخاره به فال تاروت روی آورده اند و می گویند

که فال تاروت اطلاعاتی از گذشته و آینده برایشان نمایان می کند که در هیچ فال یا کتاب دیگری امکان ارائه این اطلاعات را ندارند.

لذا فال تاروت را یکی از درست ترین فال ها یا به عبارتی استخاره تاروت می دانند و به آن عمل می کنند.

البته چندین نوع فال تاروت داریم که باتوجه به نیت فرد و تعداد کارت هایی که انتخاب می کند اطلاعات مختلفی به فال گیرنده می دهد.

فال تاروت یک کارتی یا تک نیت داریم تا 10 کارتی که کامل ترین فال تاروت است ، همچنین فال تاروت بله و خیر داریم که بسیار شبیه به استخاره آنلاین است و همینطور فال تاروت عشق که داستان خودش را با عاشق پیشگان دارد و کاملا هم درست می گوید.

فال تاروت

فال تاروت

فال تاروت تک نیت

به فال تاروت یک کارتی ، فال تاروت تک نیت هم می گویند ، برخی هم فال تاروت 1 کارتی می نویسند که هیچ فرقی ندارد،

در هر حال فال تاروت یک کارتی قدرت ارائه اطلاعات بسیار زیادی را ندارد و برای کسانی خوب است که کمی عجله دارند و حوصله کسب اطلاعات از آینده و گذشته را ندارند ، لذا

فال تاروت تک نیت می گیرند و فقط یک کارت انتخاب می کنند و تاروت تک نیت نیز بدون مقدمه درخصوص پاسخ نیت شما اطلاعاتی را برایتان رو می کندکه دقیقا به نیت شما مرتبط است.

فال تاروت

فال تاروت سه کارتی

فال تاروت سه کارتی و بالاتر را در جهان به نام پیشگویی و الهام بخشی تاروت می شناسند چرا که از گذشته و آینده خبرهایی دارد.

پیشگویی با تاروت هنگامی اتفاق می افتد که شرایط ناگهان تغییر اساسی نکند ، همانطور که از گذشته به شما خبر می دهد و مطمئن می شوید که درست است.

خبرهایی هم که از آینده به شما می دهد کاملا درست است و خبرهای آینده را زودتر دانستن به معنی پیشگویی خواهد بود که تاروت این امکان را برایتان فراهم کرده است.

در فال تاروت سه کارتی شما نیت کرده و 3 کارت می کشید یا انتخاب می کنید ، کارت اول انتخابی شما درخصوص گذشته نیتی که کردید اطلاعاتی را برایتان رو خواهد کرد که ممکن است خیلی از آنها را بدانید یا برخی از آنها را ندانید.

کارت دوم درخصوص زمان حال است که بازهم ممکن است برخی از اطلاعاتی که برایتان رو می شود ، آگاهانه بوده و خودتان بدانید و برخی را هم هنوز اتفاق نیفتاده باشد و یا همین روز ها اتفاق افتد.

در نهایت کارت سوم خبر از آینده دارد و پیشگویی تاروت را خواهید داشت که اطلاعات مهمی را به شما خواهد گفت.

تاروت سه کارتی یکی از پر استفاده ترین و البته جزو ارزان ترین فال های تاروت در اروپا می باشد و آنهایی که علم گرفتن فال تاروت را دارند معمولا از فال تاروت سه کارتی برای مشتریان یا دوستان خود استفاده می کنند تا همه ی اطلاعات به وی بازگو نشود و باز هم نیازمند گرفتن فال تاروت با نیت مشابه باشد.

فال تاروت با کارت های بیشتر اطلاعات متفاوت تری را خواهد داشت که در بخش های دیگر به آنها نیز می پردازیم.

فال تاروت

فال تاروت

فال تاروت چهار کارتی

فال تاروت 4 کارتی همانطور که از نامش پیداست بایستی 4 کارت انتخاب کنید ، کارت اول درباره نیتی که کردید اطلاعاتی را به شما می دهد..

کارت دوم درباره احساسات اطلاعاتی را به شما می دهد که دانستن آنها بسیار مهم است چرا که احساسات معمولا مخفی است.

کارت چهارم پاسخ نیت شماست.

فال تاروت

فال تاروت پنج کارتی

فال تاروت 5 کارتی ، همانطور که از تیتر پیداست ، بایستی پنج کارت انتخاب کنید، فال تاروت پنج کارتی دارای بخش پیشگویی و الهام است که در ادامه به آن نیز می پردازیم.

کارت اول در فال تاروت پنج کارتی مرتبط است با زمان حال نیت شما ، کارت دوم که انتخاب می شود درباره گذشته و اتفاق هایی که در گذشته افتاده و هنوز تاثیر خود را دارد اطلاعاتی به شما می دهد که مهم است.

کارت سوم درباره آینده اطلاعاتی را پیشگویی می کند که قطعا اتفاق خواهد افتاد مگر آنکه شرایط دچار تغییر اساسی شوند.

در کارت چهارم دلایل و اتفاقاتی که از دید شما پنهان بوده و شما آگاهی درباره آنها نداشتید برایتان نمایان خواهد شد و توضیحات مفیدی به شما خواهد داد.

کارت پنجم و آخرین کارت فال تاروت 5 کارتی ، نتیجه و پاسخ نیت شماست که شاید مهمترین کارت باشد.

فال تاروت

فال تاروت شش کارتی

فار تاروت 6 کارتی بسیار شبیه به فال تاروت سه کارتی است با این تفاوت که شما شش کارت کشیده و درباره گذشته و حال و آینده توضیحات بیشتر و کامل تری دریافت خواهید نمود.

کارت اول و دوم در فال تاروت شش کارتی بیانگر گذشته نیت شماست که همه چیز را به وضوح برایتان روشن خواهد نمود.

کارت سوم و چهارم روشنگر زمان حال نیت شماست و به توضیحات کاملی در این خصوص دست خواهید یافت.

در کارت پنجم پیشگویی تاروت شکل خواهد گرفت و شما را از آینده نیت خویش آگاه خواهد ساخت.

کارت ششم مربوط به پاسخ نیت شماست که حکم اصلی و اساسی را در بین کارت های انتخاب شده خواهد داشت.

فال تاروت

فال تاروت

فال تاروت نه کارتی

فال تاروت 9 کارتی همانطور که مشخص است بایستی 9 کارت را از بین کارت های تاروت انتخاب کنید.

سه کارت اول مربوط به زمان گذشته نیت شما خواهد بود ، گذشته خیلی دور ، گذشته کمی نزدیکتر و گذشته خیلی نزدیک می باشد.

کارت های چهارم و پنجم مربوط به زمان حال نیت شماست ، کارت چهارم کمی عقب تر از زمان فعلی و کارت پنجم دقیقا زمان فعلی را برایتان مشخص خواهد کرد.

کارت های ششم ، هفتم و هشتم را در فال تاروت 9 کارتی ، کارت های پیشگو می خوانند و پیشگویی تاروت در این کارت ها به خوبی می درخشد.

کارت ششم ، آینده خیلی نزدیک را برایتان نمایان خواهد کرد ، کارت هفتم آینده ای نسبتا دور و کارت هشتم آینده ای دورتر را به شما نشان خواهد داد.

کارت نهم نیز که کارت آخر در فال تاروت 9 کارتی می باشد ، پاسخ نیت شما خواهد بود که کارت مهمی می باشد.

در کل به فال تاروت 9 کارتی ، پیشگویی با تاروت نیز گفته می شود و جزو مهمترین فال های تاروت در جهان می باشد، بخصوص درباره روشنگری از آینده ، جزو مهمترین تاروت های پیشگو است.

فال تاروت

فال تاروت ده کارتی

فال تاروت 10 کارتی را کامل ترین فال تاروت جهان می نامند ، شما از بین کارت های تاروت 10 کارت انتخاب می کنید که هر یک داستانی را برایتان روشن خواهد نمود.

کارت اول در تاروت 10 کارتی ، جایگاه فعلی و موقعیت الآن شما را به شما نشان می دهد.

کارت دوم ، اتفاقات و موانعی که پیش روی شماست را نمایش می دهد و تاحدودی پیشگویی می کند.

کارت سوم اتفاقات گذشته را به نمایش می کشد که موقعیت فعلی شما بخاطر آن اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده و تاثیر گذاشته است.

کارت چهارم اتفاقات و رخدادی که اخیرا اتفاق افتاده را به شما می گوید که تقریبا پایان یافته و درحال عبور از آنها هستید.

کارت پنجم در فال تاروت 10 کارتی اهداف و مقصد نیت شما را به نمایش خواهد گذاشت که می توانید با دانستن اطلاعات داده شده بهترین مقصد را برای خود رقم بزنید.

کارت ششم درباره آینده اطلاعات مهمی به شما می دهد ، در خصوص اتفاقات جدیدی که برایتان رخ خواهد داد.

کارت هفتم یک کارت احساسی است که احساسات را بیان می کند، کارت هشتم درباره اطرافیان و خانواده هستند و کارت نهم امید ها و ترسها را به شما نشان می دهد.

در نهایت کارت دهم پاسخ نیت و فال تاروت شماست.

فال تاروت

فال تاروت عشق

فال عشق با تاروت ، در فال عشق تاروت شما نیت کرده و 7 کارت را انتخاب می کنید.

نتایج موضوع عاشقانه ای دارند و به همین جهت است که به این فال ، فال تاروت عشق می گویند.

کارت اول به شما نشان می دهد اصلا در آن رابطه عشق وجود دارد یا خیر.

کارت دوم بیانگر آن است که فرد مورد نظر ، مثل افراد قبلی است یا متفاوت با آنها ظاهر شده است.

کارت سوم درخصوص احساس امنیت در آن رابطه اطلاعات مهمی را به شما خواهد داد.

کارت چهارم درباره تعهد و کارت پنجم درباره این است که امکان ازدواج در آن رابطه چقدر وجود دارد.

کارت ششم روشنگر این موضوع است که آیا این رابطه مثمرثمر و سازنده خواهد بود

کارت هفتم که کارت آخر است به شما خواهد گفت که چه کاری کنید تا یک عشق پایدار و واقعی داشته باشید.

فال عشق

فال تاروت

فال تاروت بله خیر

فال تاروت بله و خیر به استخاره با تاروت نیز شهرت دارد.

در کشورهای اروپایی که اعتقادی به قرآن ندارند ، بسیاری برای استخاره از تاروت استفاده می کنند که به تاروت بله و خیر معروف شده است.

نیت می کنند که کاری را انجام بدهند یا خیر ، بدین لحاظ به استخاره با تاروت نیز معروف است.

البته تاروت بله و خیر بطور کلی متفاوت با تاروت های دیگر است و شما کارت های تاروت بله و خیر را از بین 22 کارت انتخاب می کنید که ممکن است برخی کارت ها به صورت وارونه برایتان به نمایش در بیاید که معانی و تعابیر آنها نیز معکوس خواهد شد.

مثلا اگر کارت کار خیر به صورت معکوس نمایش داده شود بیانگر کاری شر خواهد بود که توضیحات کاملی درباره هر کارت برای شما به نمایش در خواهد آمد.

شما نیت می کنید که کاری را انجام دهید یا خیر و سپس 7 کارت را انتخاب می کنید.

دو کارت اول ، جدا از بحث معکوس بودن یا نبودن ، مربوط به گذشته نیت شماست ، سه کارت بعدی ، زمان حال و دو کارت آخر درباره آینده به شما خواهد گفت.

باتوجه به کارت های انتخابی خواهید دانست که آن کار را انجام دهید یا خیر هرچند که

خود سایت نیز به شما خواهد گفت که نتیجه کارت های انتخابی و نیتی که انجام دادید ، آن کار را انجام بدید بهتر است یا نباید انجام دهید.