دریافت کد قالب بلاگفا

کد قالب وبلاگ

دریافت کد قالب بلاگفا

ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید و تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید کد قالب مورد نظر خود را

کد قالب مورد نظر خود را Copy کرده و در قسمت ویرایش قالبتان Paste کنید

و سپس دکمه ی ثبت و بازسازی وبلاگ را بزنید